Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBrak zdjęcia
BBA Transport System

Opis firmy
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
BBA Transport System is a internationa freight forwarding comapny.
Our office is located in Warsaw, Poland. We offer global logistics solutions thanks to strong cooperation with our over 100 agents located in main sea and air ports and industry centers worldwide.

Our main scope of activity:

- road transport within Europe, to Midle East, CIS countries
- container (FCL) transport worldwide
- container (LCL) transport worldwide
- rail container transport from China
- online LCL freight calculator:
http://www.drobnica-morska.pl/index-eng.php

- project cargo, oversize & heavy loads
- port services Poland: Gdynia, Gdansk, Szczecin, Europe: Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Vlissingen, Antwerp

- air feight via Warsaw, Frankfurt, Brussels and other airports
- cargo express delivery

- logistics documentation
- cargo insurance
- logistics consulting, cargo surveyer audit

Please contact us for transport inquiries: sales@bbats.pl


BBA Transport System ist eine internationale Frachtspeditionsfirma .
Unser Büro befindet sich in Warschau, Polen. Wir bieten globale Logistiklösungen durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren über 100 gelegen Agenten in wichtigsten See- und Lufthäfen und Industriezentren weltweit.

Unser Haupttätigkeitsbereich :

- Straßenverkehr in Europa, in den Nahen Osten, GUS-Staaten
- Container (FCL) Transport weltweit
- Container (LCL) Transport weltweit
- Schienencontainertransport aus China
- Online-LCL Frachtkostenrechner :
http://www.drobnica-morska.pl/index-eng.php

- Projektladung , übergroße und schwere Lasten
- Hafendienste Polen: Gdynia, Gdansk, Szczecin, Europa: Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen

- Luft feight über Warschau, Frankfurt, Brüssel und anderen Flughäfen
- Fracht Expresslieferung

- Logistik-Dokumentation
- Frachtversicherung
- Logistikberatung , Fracht Surveyer Audit

Bitte kontaktieren Sie uns für den Transport Anfragen: sales@bbats.pl
BBA Transport System jest firmą spedycyjną oferującą międzynarodowe usługi logistyczne..
Nasze biuro mieści się w Warszawie. Oferujemy globalne rozwiązania logistyczne, dzięki ścisłej współpracy z naszymi ponad 100 agentami znajdującymi się w głównych portach morskich i lotniczych oraz ośrodkach przemysłowych na całym świecie.

Główny zakres działalności:

- transport drogowy w Europie, na Bliski Wschód i kraje WNP
- Kontenery (FCL) transport na całym świecie
- Kontenery(LCL) transport na całym świecie
- Transport kontenerów koleją z Chin
- Internetow kalkulator LCL:
http://www.drobnica-morska.pl

- Project cargo, ładunki ładunki ciężkie i ponadgabarytowe
- Usługi portowych: Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Europa: Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Vlissingen, Antwerpia

- Frachty lotnicze przez Warszawę, Frankfurt, Brukselę i inne lotniska
- Ekspresowa dostawa ładunków

- Dokumentacja
- Ubezpieczenie cargo
- Doradztwo logistyczne, audyt ładunków

Proszę o kontakt: sales@bbats.pl
BBA Transport Systemа является международная транспортно-экспедиторская компания.
Наш офис находится в Варшаве, Польша. Мы предлагаем глобальные логистические решения, благодаря тесному сотрудничеству с нашими более чем 100 агентов, расположенных в основных морских и воздушных портов и промышленных центров по всему миру.

Наша основная сфера деятельности:

- автомобильные перевозки в пределах Европы, Ближнего Востока, страны СНГ
- Контейнер (FCL) транспорт по всему миру
- Контейнер (LCL) транспорт по всему миру
- Железнодорожные контейнерные перевозки из Китая
- Онлайн LCL грузовой калькулятор:
http://www.drobnica-morska.pl/index-eng.php

- Проектных грузов, негабаритных и тяжелых грузов
- портовые услуги Польша: Гдыня, Гданьск, Щецин, Европа: Гамбург, Бремерхафен, Роттердам, Флиссинген, Антверпен

- Воздух Рокк через Варшаву, Франкфурт, Брюссель и другие аэропорты
- Экспресс-доставка грузов

Логистика - документация
- Страхование грузов
- Логистический консалтинг, аудит грузов surveyer

Пожалуйста, свяжитесь с нами для транспортных запросов: sales@bbats.p
Działalność
Typ
Usługowa
Zatrudnienie
Od 10 - 50 osób
Strona internetowa
www.bbats.pl
Forma prawna
Spółka osobowa
Główne rynki zainteresowania
  • Europa
  • Azja
  • Ameryka Północna
  • Ameryka Południowa
  • Afryka
Legenda
- Główne rynki zainteresowania
- Oddziały
- Nabywcy z zagranicy