Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-10 17:08:59
francja, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

We Francji do własności intelektualnej zalicza się własność literacką i artystyczną oraz patenty, wynalazki, wzory, modele użytkowe, itp. Obok Niemiec Francja jest w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę uzyskiwanych patentów.

 

 

Kwestie własności intelektualnej reguluje ustawa z dnia 1 lipca 1992 roku dotycząca prawa własności intelektualnej (Loi n 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriete intellectuelle).

Do pojęcia własności intelektualnej zalicza się własność literacką i artystyczną (prawo autorskie i prawa pokrewne) oraz własność przemysłową (prawo własności przemysłowej), na którą składają się: patenty, wynalazki, wzory i modele użytkowe oraz znaki towarowe.

Prawo do własności przemysłowej nabywa się poprzez złożenie wniosku patentowego lub zastrzeżenie znaku towarowego. We Francji rocznie składanych jest około 15 tys. wniosków patentowych.

 

 

 

Sprawami własności intelektualnej zajmują się we Francji następujące instytucje:

  • INPI – Krajowy Instytut Własności Przemysłowej – Institut National de la Propriete Industrielle – www.inpi.fr

INPI jest instytucją publiczną nadzorowaną przez Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia. Do głównych zadań INPI należy: wydawanie decyzji o udzieleniu patentów oraz świadectw ochronnych znaków towarowych i wzorów użytkowych; udostępnianie i rozpowszechnianie informacji na temat własności przemysłowej i przedsiębiorstw, aktywne uczestnictwo w rozwoju i realizacji polityki państwa w dziedzinie ochrony własności przemysłowej oraz zwalczaniu fałszerstw i piractwa; kształcenie w dziedzinie własności przemysłowej.

W ramach INPI działa Obserwatorium Własności Intelektualnej, które prowadzi badania i ekspertyzy w zakresie ekonomii w aspekcie prawa własności przemysłowej. INPI aktywnie współdziała z francuskimi Izbami Przemysłowo-Handlowymi, a także uczestniczy w tworzeniu i udoskonalaniu regulacji prawnych w zakresie własności przemysłowej na forum międzynarodowym.

  • IRPI – Instytut Badań nad Własnością Intelektualną – Institut de Recherche en Propriete Intellectuelle – www.irpi.ccip.fr

IRPI ma charakter centrum badawczo-rozwojowego, które zostało założone przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową i Uniwersytet Paris II. Misją IRPI jest prowadzenie analiz i badań naukowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej, a także kształcenie specjalistów w rożnych dziedzinach własności intelektualnej.

  • INAO – Krajowy Instytut Znaków Pochodzenia i Gwarantowanej Jakości – Institut national de l'origine et de la qualite – www.inao.gouv.fr

INAO jest instytucją nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa. Zadaniem Instytutu jest nadawanie oznaczeń geograficznych i znaków jakości produktom żywnościowym oraz produktom pochodzenia rolniczego. We Francji stosuje się następujące oznaczenia: AOC – Appellation d’Origine Controlee, AOP – Appellation d’Origine Protegee, STG – Specialite Traditionnelle Garantie, AB – Agriculture Biologique, Label Rouge.

 

 

 

W 2012 r. Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów, który umożliwi wdrożenie jednolitego patentu w 25 krajach Unii Europejskiej. W 2013 r. Francja i 23 inne państwa UE podpisały porozumienie o utworzeniu Jednolitego Sądu Patentowego. Jednolity system ochrony patentowej będzie oparty na zasadach, które są już obecnie stosowane przez Europejski Urząd Patentowy.

Wynalazca będzie składał wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego o przyznanie patentu obowiązującego na terenie 25 państw, które przystąpiły do systemu, w jednym z trzech języków Europejskiego Urzędu Patentowego, tj. angielskim, francuskim lub niemieckim. Będzie mógł także nadal dokonywać zgłoszenia w dowolnym języku urzędowym państwa, pod warunkiem, że później dostarczy tłumaczenie na język angielski, francuski lub niemiecki.

Gdy patent zostanie już przyznany, przedsiębiorca nie będzie musiał go zatwierdzać w innych krajach i ponosić związanych z tym wysokich opłat (np. za tłumaczenia, opłaty administracyjne, obsługę rzeczników patentowych, publikacje itp.).

Jednolity system patentowy uprości także procedury sądowe związane z ochroną prawną wynalazków. Obecnie dochodzenie praw patentowych wymaga prowadzenia wielu postępowań przed sądami w różnych krajach UE.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: REMIGIUSZ SKORUPKA Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert