Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnalizy rynkowe

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Główne tendencje branży galanterii skórzanej we Francji

Francuski rynek galanterii skórzanej zaznacza stały wzrost. Niektóre segmenty tego sektora znajdują się w pełnym rozkwicie, a w 2012 r. jego wartość oszacowano na 53 mld dolarów. Dodał : Monika Piwek | 04.12.2015 branża galanterii skórzanej we Francji, Francja, wyroby skórzane,

zdjęcie domyślne

Sytuacja rynku produktów ekologicznych we Francji

Wielkość rynku produktów ekologicznych w 2014 r. we Francji wyniosła 5 mld euro, Ponad 71 % francuskich konsumentów deklaruje, że wyżej stawiają produkty bezpieczne dla środowiska i szanujące zrównoważony rozwój Dodał : Monika Piwek | 26.11.2015 Produkty ekologiczne, konsumpcja produktów ekologicznych, Francja, produkty bio.

zdjęcie domyślne

Oznaczenie - RGE w usługach montażowo-budowlanych we Francji

Znak jakości - RGE (fr. Reconnu Garant de l’Environnement) przeznaczony jest dla firm budowlanych wyspecjalizowanych w technice wydajności energetycznej budynków, jego posiadanie wpływa na wzmocnienie relacji zaufania z klientem francuskim. Dodał : Monika Piwek | 26.11.2015 Znak jakości - RGE, Francja, eko-pożyczka, Certyfikat RGE, zrównoważony rozwój, ulgi podatkowe na remonty.

zdjęcie domyślne

Perspektywy rozwoju gospodarstw ekologicznych we Francji

Według spisu rolnego zrealizowanego w 2013 we Francji ponad 18,5 tys. rolników zadeklarowało zamiar transformacji swoich gospodarstw na system gospodarstwa ekologicznego w ciągu 5 najbliższych lat. Szacuje się że, około 9000 rolników wyraziło zamiar zmiany swojego gospodarstwa na system gospodarstwa ekologicznego do końca 2016 r. W roku 2014 wzrost powierzchni upraw ekologicznych we Francji ( produkcji certyfikowanej oznakowanej symbolem BIO) wyniósł 3%. Dodał : Monika Piwek | 24.11.2015 uprawy ekologiczne, ekologia, rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa ekologiczne, transformacja gospodarstw rolniczych, produkcja certyfikowana, certyfikowane wyroby ekologiczne,

zdjęcie domyślne

Charakterystyka norm i certyfikatów używanych we francuskiej branży stolarki...

Oznaczenie CE - stanowi gwarancję zaufania i potwierdza zgodność produktów stolarki otworowej z wymaganiami przepisów europejskich. Symbol NF (Norma Francuska) - zapewnia przede wszystkim jakość i bezpieczeństwo. Symbol NF potwierdza, że produkt jest zgodny z francuskimi standardami jakości i odpowiada na potrzeby konsumentów we Francji. Dodał : Monika Piwek | 24.11.2015 oznaczenia CE, symbol NF, norma francuska, certyfikaty jakości, stolarka otworowa,

artykuł nr 5 PL

Francuski sektor biomasy pochodzenia leśnego

Biomasa pochodzenia leśnego jest najważniejszym źródłem energii odnawialnych we francuskim bilansie energetycznym. W całej Unii Europejskiej Francja zajmuje drugie miejsce pod względem wykorzystania drewna w produkcji energii (największym prodcentem są Niemcy, trzecie miejsce zajmuje Szwecja). Duże wykorzystanie drewna wynika z warunków naturalnych kraju, w którym lasy zajmują 16 milionów hektarów, tj. 28 % powierzchni kraju. Francja jest trzecim najbardziej zalesionym krajem w Europie. Dodał : Maciej Kowalski | 23.10.2015 biomasa, energie odnawialne

artykuł nr 6 PL

Gospodarowanie odpadami we Francji

Władze francuskie przywiązują dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i stawiają sobie ambitne cele mające na celu ograniczenie ilości odpadów i zintensyfikowanie działań recyklingowych. Celem jest również wdrożenie modelu gospodarki obiegowej, która zakłada całościowe podejście do procesu produkcji i równy nacisk kładzie na każdy z etapów produkcji (od pomysłu na produkt aż po jego recykling). Poniżej przedstawione zostało syntetyczne podsumowanie działań realizowanych przez władze francuskie w zakresie gospodarowania odpadami, opracowane na podstawie raportu Francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME) opublikowanego w 2015 roku. Dodał : Migration-PAP | 18.09.2015 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych

Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza w segmencie statków żaglowych, w którym Francja zajmuje czołową pozycję w skali światowej. Dodał : Migration-PAP | 07.09.2015 analizy rynkowe

artykuł nr 8 PL

Automatyka budynkowa we Francji - analiza rynkowa 2015

Według przeprowadzonych prognoz rynek zautomatyzowanych narzędzi zarządzania, eksploatacji technicznej budynków i związanych z nimi usług w latach 2014-2018 wzrośnie o ponad 12%. Będzie to skutek odzysku w budynkach niemieszkalnych. Ponadto, w związku z Regulacją Energetyczną 2020 oczekiwania poprawy efektywności energetycznej są wysokie i mają na celu konstruowanie budynków o pozytywnym bilansie energetycznym. Oprócz tego, automatyczna kontrola zastosowanych narzędzi będzie pozwalała zaoferować odpowiednio dostosowane produkty i usługi, które obejmą działania przedmontażowe (audyt, doradztwo), a także instalacyjne (zarządzanie, monitorowanie zużycia, raporty bilansu zużycia), które okażą się niekwestionowanym elementem wzrostu. Dodał : Migration-PAP | 31.08.2015 analizy rynkowe

artykuł nr 9 PL

Transport ponadnormatywny we Francji

Przepisy szczegółowe dotyczące kategoryzacji i procedur związanych z realizacją transportów ponadwymiarowych przez teren Francji reguluje Kodeks drogowy (art. R. 433-1 do R. 433-6 oraz rozporządzenie z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie transportów ponadnormatywnych). Dodał : Migration-PAP | 28.01.2015 analizy rynkowe

artykuł nr 10 PL

Uznawanie kwalifikacji zawodowych kierowców oraz ważność zagranicznego prawa...

Posiadanie zagranicznego prawa jazdy, wydanego w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie zobowiązuje do wymiany dokumentu na francuskie prawo jazdy. Natomiast, zgodnie z obowiązującą w UE listą zawodów objętych procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych kierowcy zawodowi (np. kierowcy autobusów), chcący zatrudnić się we Francji w oparciu o umowę o pracę z pracodawcą francuskim, zobowiązani są uzyskać potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Dodał : Migration-PAP | 28.01.2015 analizy rynkowe

artykuł nr 11 PL

Rząd Francji wycofuje się z "ecotaxe" - podatku drogowego dla pojazdów ciężar...

Zgodnie z oficjalną deklaracją Minister ds. ekologii, pani Segolene Royal, rząd francuski wycofał się z wprowadzenia podatku "ecotaxe" od samochodów ciężarowych, poruszających się po drogach krajowych we Francji (poza płatnymi autostradami). Dodał : Migration-PAP | 20.10.2014 analizy rynkowe

artykuł nr 12 PL

Rynek produktów rolno-spożywczych certyfikowanych BIO we Francji.

Rynek produktów ekologicznych we Francji w 2013 r. osiągnął wartość 4,56 miliarda euro, co oznacza wzrost o 0,37 mld w skali roku (w 2012 wynosił on 4,19 mld euro). Dodał : Marek Kubel-Grabau | 12.10.2015 analizy rynkowe

artykuł nr 13 PL

Handel okazjonalny, handel obwoźny we Francji

Targi, jarmarki, giełdy staroci, targi sztuki i rękodzieła artystycznego są bardzo popularnym miejscem zakupów robionych przez Francuzów. Niemal każda gmina i dzielnica mają stałe wyznaczone miejsca, w których w ściśle określone dni tygodnia odbywa się handel okazjonalny. Ta forma sprzedaży cieszy się również coraz większym powodzeniem wśród artystów i sprzedawców z Polski. Podejmując się takiej działalności należy jednak pamiętać o niezbędnych formalnościach, które powinny zostać dopełnione jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży okazjonalnej. Dodał : Migration-PAP | 30.05.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Legalizacja dokumentów handlowych

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie... Dodał : Migration-PAP | 19.09.2013 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Francuski miks energetyczny

W 2010 r. konsumpcja energii pierwotnej wyniosła we Francji 265,8 Mtoe . W ciągu ostatnich 20 lat stwierdza się spadek tempa jej wzrostu. W latach dziewięćdziesiątych średni przyrost konsumpcji energii finalnej kształtował się na poziomie 4 Mtoe rocznie; w latach 2001 i 2002 osiągnął 2 Mtoe i utrzymywał się na tym poziomie aż do 2009 r... Dodał : Migration-PAP | 14.08.2013 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Ogólna sytuacja francuskiego rynku oświetlenia publicznego

Francuski rynek oświetlenia miejsc publicznych szacowany jest na 1,2 miliarda euro, z czego 2/3 kosztów przeznacza się na konserwację, a 1/3 na inwestycje w infrastrukturę oświetleniową. Średni, roczny pobór energii przez sieć oświetleniową wynosi 5,6 TWh, co oznacza wydatki rzędu 400 – 500 milionów euro... Dodał : Migration-PAP | 11.02.2013 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Sektory gospodarcze we Francji, w których rośnie zapotrzebowanie na usługi

Z opublikowanych informacji we francuskiej prasie ekonomicznej wynika, iż we Francji zerowy wzrost PKB nie równa się ze stagnacji w sektorze usług. W wielu francuskich branżach istnieje zapotrzebowanie na usługi świadczone przez MŚP, które umożliwiają im rozwój, bez względu na to, do jakiej branży należą... Dodał : Migration-PAP | 11.02.2013 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Zmiany przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT dla firm nierezydujących...

Zmiany dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług VAT, (TVA La taxe sur la valeur ajoutée) obowiązują we Francji z dniem 1 października 2012 r. i dotyczą przedsiębiorstw nieposiadających swojej siedziby na terenie Francji. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi po decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 grudnia 2011 r. ... Dodał : Migration-PAP | 11.02.2013 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji

Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym Dodał : Migration-PAP | 11.02.2013 analizy rynkowe

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Decorative grit

The BIOVITA company offers a wide range of decorative grits. Full colors can be checked at: www.b...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-19 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert