Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek apteczny we Francji - opracowanie WPHI w Paryżu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maciej Kowalski | 2016-09-19 16:03:24
francja, rynek apteczny, apteki, branża farmaceutyczna, wphi-paryż

Zachęcamy do lektury analizy opracowanej przez WPHI w Paryżu poświęconej rynkowi aptecznemu we Francji, w której zamieszczone zostały m.in. informacje dotyczące sieci dystrybucji, systemu ubezpieczeń, polityce lekowej oraz sytuacji francuskiej branży farmaceutycznej.

Działalność aptek we Francji podlega Ministerstwu Polityki Społecznej i Zdrowia. Najważniejszą ustawą, która reguluje zasady funkcjonowania aptek i zawód farmaceuty, jest Kodeks Zdrowia Publicznego (Code de la santé publique) opracowany w 1953 roku i od tego czasu kilkukrotnie nowelizowany. Działalność aptek została poszerzona w Ustawie z dnia 21 lipca 2009 roku, zwanej potocznie ustawą o szpitalu, pacjentach, zdrowiu i terytoriach (LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires). Na mocy ustawy aptekarze mogą uczestniczyć w edukacji terapeutycznej pacjenta i opiekujących się nim osób.

 

1, Funkcjonowanie i liczba aptek – podstawowe dane

 

Według stanu z dnia 31 grudnia 2014 roku, we Francji funkcjonuje 22 401 aptek, w tym 21 772 we Francji metropolitalnej, natomiast reszta, czyli 629 w departamentach zamorskich. Aby założyć aptekę, należy starać się o nadanie licencji przez dyrektora generalnego regionalnej agencji zdrowia. Dokładna procedura licencyjna opisana jest na stronie Service Public pod adresem: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13777 .

Prawo reguluje również aspekty lokalizacyjne apteki, co oznacza, iż możliwość otwarcia apteki w danej miejscowości jest uzależniona od liczby mieszkańców tej miejscowości. Nie można uruchomić nowej apteki w mieście liczącym mniej niż 2 500 mieszkańców, chyba że wcześniej działała tu apteka, z której korzystało ponad 2 500 osób. W przypadku otwarcia drugiej apteki, liczba ludności w danej miejscowości musi wynosić 7 000 mieszkańców (2 500 plus 4 500 osób - każda kolejna apteka musi przypadać na kolejne 4 500 mieszkańców). Obecnie we Francji jedna apteka przypada średnio na 2 900 mieszkańców, co oznacza, iż na obszarze 100 km² znajdują się średnio 3,38 apteki. W przypadku tworzenia przez apteki sieci współpracy, dopuszczalna jest działalność większej ilości aptek na określoną liczbę osób. Przykładem jest Paryż, gdzie funkcjonuje blisko 1 000 aptek, co oznacza, iż jedna przypada na około 2 200 mieszkańców.

Apteka może być otwarta przez farmaceutę, który zaliczył sześciomiesięczny staż w aptece, a następnie pracował kolejne 6 miesięcy minimum jako farmaceuta w aptece stacjonarnej. Jeden farmaceuta może być właścicielem lub współwłaścicielem jedynie jednej apteki. Farmaceuta, który jest właścicielem apteki, nie może wykonywać innych zawodów.

W przypadku wszelkich zmian, typu zakończenie działalności, przeniesienie lokalizacji, zmiany właściciela, tworzenie sieci współpracy, właściciel apteki powinien poinformować Regionalną Radę Zrzeszenia Farmaceutów (fr. Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens).

Od 2001 roku farmaceuta, który jest właścicielem apteki, musi mieć w niej co najmniej 51% udziałów. Reszta może być rozdysponowana między jednego lub więcej farmaceutów. Prawo zabrania posiadania udziałów w aptece osobom niehonorującym się tytułem farmaceuty, czyli na przykład prywatnym inwestorom, funduszom emerytalnym, etc.

 

2. Hurtownie farmaceutyczne

 

Apteki najczęściej zaopatrują się u hurtowników, z których największą rolę ma 7 następujących firm:

 • OCP Répartition, 34,4% udziałów w rynku
 • Alliance Healthcare, 21,8%
 • CERP Rouen SAS, 18,8%
 • CERP Rhin Rhône Méditerranée, 10,9 %
 • CERP Bretagne Nord, 3,4%
 • Phoenix Pharma, 7,5%
 • Sogiphar, 1,7%

 

Od roku 2009 apteki mają prawo do tworzenia struktur, tzw. Regroupement à l'achat, lub do zrzeszania się w ramach Centrali Zakupów Farmaceutycznych (fr. - Centrale d'achat pharmaceutique), dzięki czemu wspólnie dokonują zakupów leków od hurtownika lub dystrybutora. Celem stworzenia tego typu struktur jest kupno leków nierefundowanych po bardziej korzystnej cenie.

 

3. Zrzeszenia aptekarskie

 

Oprócz Central Zakupów Farmaceutycznych we Francji funkcjonują również inne zrzeszenia działające w branży aptekarskiej. Są to np.:

· Zrzeszenie Farmaceutów - Ordre des Pharmaciens – najważniejsze zrzeszenie przedstawicieli tej profesji. Celem organizacji jest obrona praw i niezależności aptekarzy, weryfikacja i ochrona kompetencji farmaceutów, współpraca w ustanawianiu regulacji prawnych, współpraca w zakresie promocji zdrowia i jakości systemu ochrony zdrowia. Zrzeszenie może reprezentować farmaceutów przed władzą publiczną. Bierze udział w procesie nadawania licencji aptekom oraz jest informowane o zmianach, takich jak na przykład nowa lokalizacja apteki, zmiana właściciela, etc. Strona internetowa zrzeszenia: http://www.ordre.pharmacien.fr/

· Stowarzyszenie Największych Aptek we Francji - Association des Grandes Pharmacies de France – organizacja skupia apteki we Francji metropolitarnej i w departamentach zamorskich, których obroty przekraczają 3 mln euro (bez uwzględnienia podatku VAT). Celem organizacji jest stworzenie sieci dystrybucji leków, wspieranie aptek w dążeniu do uzyskania jak największych zysków, integracja kapitałowa laboratoriów farmaceutycznych, rozwój sieci poza Francją, wymiana informacji i doświadczeń. Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.agpf.fr/.

 • Związki zawodowe:
  1. Narodowa Unia Farmaceutów we Francji - Union Nationale des Pharmacies de France, http://www.unpf.org/
  2. Federacja Związków Zawodowych Aptekarzy we Francji - Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, http://www.fspf.fr/
  3. Unia Związków Zawodowych Farmaceutów z Aptek Stacjonarnych - Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine, http://www.uspo.fr/
 • Organizacja LEEM, fr. Les Entreprises du Médicament, Federacja przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, której celem jest ochrona interesów firm z sektora, wymiana informacji, pomoc z nawiązywaniu kontaktów z innymi przedsiębiorstwami z branży medycznej lub innymi jednostkami działającymi w sektorze zdrowia, promowanie dobrych praktyk i etycznego postępowania, tworzenie opracowań i analiz rynkowych. Leem odpowiedzialny jest również za negocjowanie cen leków z Komitetem Gospodarczym ds. Produktów Zdrowotnych, który reprezentuje Ministerstwo Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Ministerstwo Finansów. Dodatkowe informacje na stronie internetowej: http://www.leem.org/ .
 • Pozostałe zrzeszenia aptekarskie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej http://www.collectif-groupements-pharmaciens.fr/groupements.aspb Uwzględnione tu 14 zrzeszeń skupia około 12 tysięcy francuskich aptek.

 

4.Ceny leków

 

We Francji, w przeciwieństwie do większości pozostałych krajów OECD, ceny leków refundowanych są regulowane przez Państwo, negocjacje dotyczące cen odbywają się między Komitetem Gospodarczym ds. Produktów Zdrowotnych (fr. - Le Comité économique des produits de santé, w skrócie CEPS) wspieranym przez fundusze ubezpieczeniowe a firmami farmaceutycznymi reprezentowanymi przez Leem. Od roku 1994 strona rządowa reprezentowana przez CEPS i przemysł farmaceutyczny, w imieniu którego występuje Leem, podpisują kilkuletnie porozumienia (zazwyczaj na okres 3-4 lat) dotyczące cen leków (bez podatku VAT) i wahań tych cen, zniżek, wielkości sprzedaży oraz uczestnictwa firm we wdrażaniu decyzji ministerialnych. Ostatnia tego typu umowa została popisana w styczniu 2016 roku i dotyczyła zasad współpracy na okres 2016-2018.

W roku 2011 leki refundowane stanowiły 72% obrotów przemysłu farmaceutycznego we Francji, podczas gdy leki nierefundowane stanowiły 7% obrotów. Reszta, czyli 21%, stanowiły leki sprzedawane szpitalom i klinikom. Maksymalne marże hurtowników, dystrybutorów i farmaceutów na leki refundowane są ściśle określone przez państwo. Podatek VAT wynosi natomiast 2,1%.

Na mocy umowy o dobrych praktykach z 2008 roku, firmy z branży farmaceutycznej są upoważnione do samodzielnego decydowania o cenie leków nierefundowanych, ceny te muszą być jednak niewygórowane, czyli stosunkowo dostępne dla wszystkich pacjentów, ponadto firmy muszą przestrzegać zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Podatek VAT na leki nierefundowane wynosi 7%.

Ceny leków przeznaczonych do szpitali i klinik nie są ściśle regulowane przez państwo, z wyjątkiem leków innowacyjnych, kosztowanych oraz innych podlegających specjalnym zasadom sprzedaży. Zakupy leków dokonywane przez państwowe jednostki opieki zdrowotnej prowadzone są w ramach negocjacji z laboratorium farmaceutycznym i realizowane w oparciu o kodeks zamówień publicznych.

Poniżej zamieszczony został wykres ilustrujący składowe ceny leków refundowanych sprzedanych w aptekach stacjonarnych we Francji w 2011 roku:

leki1Składowe ceny leków refundowanych we Francji

Opracowane na podstawie: Leem, http://www.leem.org/article/prix-des-medicaments-indices-evolutions-0

 

Apteki we Francji mają wyłączność na sprzedawanie leków bez recepty, nawet popularnych tabletek przeciwbólowych lub pastylek na ból gardła. W przeciwieństwie do Polski, gdzie dopuszczalny jest pozaapteczny obrót leków, tego typu produktów nie znajdziemy w supermarketach, sklepach osiedlowych czy na stacjach benzynowych.

 

5. Carte Vitale i system ubezpieczeń a apteki

 

We Francji funkcjonuje kilka systemów ubezpieczeń zdrowotnych. Najpopularniejszy z nich to Sécurité sociale, czyli ogólne ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa część kosztów leczenia. Od stycznia 2016 roku pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom dodatkowego ubezpieczenia, tzw. mutuelle. Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu pacjenci mają dostęp do leków, które są refundowane nawet w 100%, co oznacza, iż realizując receptę w aptece przy okazaniu dowodu ubezpieczenia, odbierają leki za darmo. Następnie apteka rozlicza się z wydanych pacjentowi bądź sprzedanych leków z jego funduszem ubezpieczeniowym.

Jednym z dowodów potwierdzających prawa do ubezpieczenia jest tzw. Carte Vitale, która umożliwia aptece / gabinetowi lekarskiemu sprawdzenie za pomocą specjalnego terminala prawa pacjenta / klienta do korzystania z usług po niższych cenach. Wydawana jest wszystkim ubezpieczonym osobom powyżej 16. roku życia. Tytułem przykładu: standardowo pacjent zobowiązany jest do zapłaty za wizytę u lekarza. Dzięki okazaniu podczas wizyty Carte Vitale, automatycznie zostaje uruchomiona procedura zwrotu kosztów za leczenie (fundusz wykonuje przelew na konto pacjenta).

 

6. Branża farmaceutyczna – wskaźniki

 

Najważniejsze dane rynkowe dotyczące branży farmaceutycznej (na podstawie Bilansu Ekonomicznego 2015 opracowanego przez Leem):

 • Firmy farmaceutyczne zatrudniały w 2013 roku 99 453 osób
 • Eksport francuskich produktów farmaceutycznych przewyższa import. Według danych z 2013 roku saldo handlowe branży farmaceutycznej wyniosło 6,003 mld euro (przy negatywnym bilansie handlowym kraju)
 • Obroty firm farmaceutycznych wynosiły w 2013 roku 52,930 mld euro, w tym 25,028 mld euro pochodziło z eksportu
 • W 2014 roku francuski rynek farmaceutyczny stanowił 3,9% światowego rynku farmaceutycznego
 • Firmy farmaceutyczne zainwestowały 4,789 mld euro w badania i rozwój w 2012 roku, co stanowiło 10,6% ich obrotów
 • W 2013 roku przeciętny Francuz wydał średnio 509 euro na leki (w ciągu całego roku).

Dane opracowane przez KPMG pokazują, iż od 2004 roku obroty aptek systematycznie spadają, co w ocenie ekspertów może być spowodowane m.in. rosnącą sprzedażą tańszych zamienników, które są coraz bardziej promowane przez rząd.

leki2Obroty aptek (bez uwzględniania podatków)

Źródło: KPMG, http://www.kpmg.com/fr/fr/issuesandinsights/articlespublications/press-releases/pages/20160503-moyennes-professionnelles-pharmacie-2016.aspx

 

Spadek obrotów w 2015 roku odnotowały również firmy farmaceutyczne (choć nie wszystkie). Jak wskazują eksperci, wynikało to z niższych ze zysków sprzedaży na rynkach wschodzących i z silnego kursu dolara. Spółki zarobiły natomiast dzięki wzmacnianiu partnerstwa z branżą IT (szczególnie z Google) oraz dzięki rozwojowi badań i sprzedaży leków onkologicznych i leków dla cukrzyków.

leki3Obroty francuskich firm farmaceutycznych w 2014 i 2015 roku:

Źródło: La Tribune

 

Pomimo że niektórzy eksperci określają obecną sytuację sektora farmaceutycznego jako kryzysową, to wiele firm farmaceutycznych odnotowało w 2015 roku znaczne zyski. Według francuskiego tygodnika ekonomicznego La Tribune największy zysk w 2015 roku odniosły firmy Novartis (zysk o 81% wyższy w stosunku do roku poprzedniego) i Merck (zysk o 34% wyższy w stosunku do roku poprzedniego). Szczegółowe dane dotyczące zysku największych firm farmaceutycznych przedstawione są na poniższym wykresie:

 

leki4Zyski francuskich firm farmaceutycznych w 2014 i 2015 roku:

Źródło: La Tribune

 

Według raportu „Produkcja przemysłowa w 2015 roku” (L’industrie manufacturière en 2015) Generalnej Dyrekcji Przedsiębiorstw (Direction générale des entreprises) podlegającej pod Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Cyfryzacji, branża farmaceutyczna odnotowała w 2015 roku największy wzrost produkcji w porównaniu do innych sektorów, mianowicie 12,9%. Jednocześnie jest to najszybciej rozwijający się sektor przemysłu od 2010 roku. Wzrost ten jest ponad dwukrotnie większy niż w całej Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik ten wyniósł 6% w 2015 roku. Dane dotyczące produkcji w sektorze farmaceutycznym przedstawia poniższy wykres:

leki5Zmiany wielkości produkcji w sektorze farmaceutycznym i w pozostałych branżach przemysłu

Opracowane na podstawie raportu L’industrie manufacturière en 2015

 

 

 

 

 

Materiał opracowano w WPHI-Paryż na podstawie:

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zestawy do układania fryzur męskich

W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo specjalnie przygotowane zestawy do układania męskich fryz...
Polska - CZERWIONKA-LESZCZYNY 2021-04-18 Dodał: Dawid Perz Kosmetyki Zobacz ofertę

Szampony do włosów

Oferujemy szampony do włosów dla mężczyzn najlepszych marek Polskich i zagranicznych. W naszym as...
Polska - CZERWIONKA-LESZCZYNY 2021-04-17 Dodał: Dawid Perz Kosmetyki Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert