Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNowe przepisy dla zagranicznych firm transportowych czasowo delegujących pracowników do Francji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2016-07-08 07:06:09
transport, logistyka, francja, macron, dekret 2016-418, delegowanie pracowników, kierowcy

W dniu 7 kwietnia 2016 r. został przyjęty dekret nr 2016-418, którego wejście życie w dniu 1 lipca 2016 roku będzie oznaczało poważne zmiany dla zagranicznych firm transportowych czasowo delegujących pracowników (kierowców, pracowników kabinowych) na terytorium Francji. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jednak przewozów tranzytowych.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. został przyjęty dekret nr 2016-418, którego wejście życie w dniu 1 lipca 2016 roku będzie oznaczało poważne zmiany dla zagranicznych firm transportowych czasowo delegujących pracowników (kierowców, pracowników kabinowych) na terytorium Francji. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jednak przewozów tranzytowych.

Główne zmiany dotyczą wprowadzenia m.in. obowiązku zapewniania delegowanemu pracownikowi płacy minimalnej obowiązującej na terytorium Francji (w 2016 roku jest to 9,67 euro/brutto/godzinę), uwzględniającej dodatek za wysługę lat wynikający z obowiązującego we Francji układu zbiorowego dla sektora transportu oraz zapewnienia przedstawiciela firmy na terenie Francji oraz spełnienia szeregu innych obowiązków administracyjnych.

 

Zaświadczenie o delegacji

Począwszy od 1 lipca 2016 roku firma transportowa delegująca czasowo pracownika będzie zobowiązana do wystawienia zaświadczenia o delegacji dla każdego delegowanego pracownika. Zaświadczenie będzie ważne w okresie wskazanym przez firmę, ale w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty wystawienia. Zaświadczenie może dotyczyć wielu operacji delegowania.

Zaświadczenie o delegacji musi zostać sporządzone w języku francuskim przed rozpoczęciem pierwszej delegacji. Jest opatrzone datą, podpisane i powinno zawierać:

 1. Nazwisko lub nazwę spółki oraz adres pocztowy i elektroniczny, numery telefonów firmy lub placówki, która z reguły zatrudnia pracownika, opis formy prawnej przedsiębiorstwa, nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia zarządzającego lub zarządzających, oznaczenie instytucji ubezpieczeń społecznych lub innej instytucji spełniającej tę rolę, do których przedsiębiorstwo odprowadza składki ubezpieczenia społecznego;
 2. Nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia, adres głównego miejsca zamieszkania, narodowość, datę podpisania umowy o pracę oraz prawo pracy stosowane do umowy, określenie kwalifikacji zawodowej delegowanego pracownika;
 3. Stawkę godzinową brutto, przeliczoną w razie potrzeby na euro, a także warunki pokrycia przez przedsiębiorstwo kosztów noclegów oraz posiłków, w odniesieniu do jednego dnia delegacji, przyznane delegowanemu pracownikowi;
 4. Nazwę spółki lub nazwisko i imię oraz adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu przedstawiciela firmy na terenie Francji;
 5. Dla przedsiębiorstw transportu drogowego: dane rejestracji w krajowym rejestrze elektronicznym przedsiębiorstw transportu drogowego (art. 16 rozp. (WE) nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r.)

 

Przedstawiciel firmy na terenie Francji

Zagraniczne firmy transportowe zobowiązane są do powołania w formie pisemnej swojego przedstawiciela na terenie Francji. W dokumencie powołującym przedstawiciela należy wskazać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres we Francji, adres poczty elektronicznej albo nazwę spółki i numer telefonu przedstawiciela. Dokument musi zostać przetłumaczony na język francuski.

Do obowiązków przedstawiciela zagranicznej firmy należy m.in. przechowywanie i okazywanie do kontroli następujących dokumentów:

 1. Karta wynagrodzeń dotycząca okresu delegacji każdego pracownika lub inny równoważny dokument potwierdzający wynagrodzenie i uwzględniający następujące informacje:
  1. wynagrodzenie godzinowe brutto, wraz z dodatkami za nadgodziny w przeliczeniu na euro;
  2. Okres i godziny pracy, których dotyczy wynagrodzenie, z podziałem na godziny płacone w normalnej wysokości i dodatki;
  3. Urlopy i dni wolne oraz elementy wynagrodzenia, które ich dotyczą;
 2. Wszelkie dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia;
 3. Kopię dokumentu poświadczającego wyznaczenie przez zagraniczną firmę swojego przedstawiciela, zgodnie z przepisami art. R. 1263-2-1 kodeksu pracy;
 4. Ewentualnie, nazwę branżowego układu zbiorowego mającego zastosowanie w odniesieniu do pracownika.
 5. W przypadku gdy przedsiębiorstwo delegujące pracownika na terytorium Francji ma siedzibę poza Unią Europejską, dokument potwierdzający zgodność jego sytuacji z międzynarodową konwencją o ubezpieczeniach społecznych lub, w przypadku jego braku, zaświadczenie o dostarczeniu deklaracji ubezpieczenia społecznego, wydane przez francuską instytucję ubezpieczeń społecznych, pobierającą należne składki na ubezpieczenia społeczne, z datą nie starszą niż sześć miesięcy wstecz.

 

Kontrole i obowiązkowe dokumenty

Zaświadczenie delegacji jest sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany pracownikowi delegowanemu do przechowywania w pojeździe, w którym wykonywana jest usługa, a drugi, jest przechowywany przez przedstawiciela przedsiębiorstwa albo przez przedsiębiorstwo, które korzysta z pracy delegowanego pracownika.

Egzemplarz zaświadczenia jest przechowywany w pojeździe, którym jest wykonywana usługa w celu okazania na żądanie podczas kontroli upoważnionym instytucjom.

W pojeździe, którym jest wykonywana usługa, należy również przechowywać i okazać w przypadku kontroli umowę o pracę delegowanego pracownika;

Ponadto, zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przewoźnik wystawił odpowiednie zaświadczenie delegowanemu kierowcy.

Uwaga! Wzór zaświadczenia delegacji określany jest w drodze wspólnego zarządzenia ministrów pracy i transportu. Zarządzenie określa również mozliwości dostępu do tego zaświadczenia na właściwej stronie internetowej zarządzanej przez ministra właściwego ds. pracy.

 

Sankcje karne i administracyjne

Dekret przewiduje kary grzywny dla osób kierujących firmą transportową w następujących przypadkach:

1. gdy w pojeździe, w którym wykonywana jest usługa nie są przechowywane wymagane dokumenty,

2. gdy zaświadczenie delegacji przechowywane w pojeździe, w którym jest wykonywana usługa, jest niezgodne z przepisami lub gdy zawiera niepełne dane, błędy, jest nieczytelne lub gdy jego tekst może zostać usunięty.

 

Pełen tekst dekretu dostępny jest pod adresem:

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/DEVT1526016D/jo/texte

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Ortodoncja i protetyka stomatologiczna

Ortodonta Toruń Protetyk Toruń Protetyk Toruń Protetyka stomatologiczna Toruń W ja...
Polska - TORUŃ 2022-01-28 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

OKNA PCV

Na początek Wybór okien do domu jest wyjątkowo istotny nie tylko ze względu na wygląd i estety...
Polska - Toruń 2022-01-20 Dodał: Dominika Grochal Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert