Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatek dochodowy od spółek

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-10 16:56:15
francja, podatek, cit

Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu podlegają spółki lub inne osoby prawne osiągające dochody we Francji.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku, zgodnie z zasadą terytorialności, we Francji.

Odliczeniu od przychodu podlegają koszty efektywnie poniesione i związane z działalnością statutową przedsiębiorstwa. Mechanizm odliczenia kosztów jest zbliżony do prawa polskiego.

 

 

Osiągnięte w danym roku straty podatkowe są odliczane bez ograniczeń od przyszłych zysków (Carry - forward) i w mniejszym stopniu z zysków lat ubiegłych (Carry - back).

W przypadku zakupu towarów i usług między spółkami powiązanymi, stosowane ceny (w tym marże) powinny odpowiadać warunkom rynkowym.

Zgodnie z art. 206 CGI, podmiotem opodatkowania, podatkiem IS we Francji, objęte są:

ze względu na ich formę prawną, bez względu na ich przedmiot działalności:

  • spółki akcyjne (sociétés anonymes - SA)
  • spółki akcyjne uproszczone (sociétés par actions simplifiées - SAS)
  • spółki komandytowo-akcyjne (sociétés en commandité par actions - SCA)
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sociétés à responsabilité limitée SARL)
  • w niektórych sytuacjach spółdzielnie (sociétés coopératives)

ze względu na przedmiot ich działalności:

  • spółki cywilne (sociétés civiles), których przedmiotem działalności jest handel lub produkcja
  • stowarzyszenia prowadzące działalność dochodową
     

Podstawowa stawka IS we Francji wynosi 33,33 proc. podstawy opodatkowania. Jednak mniejsze spółki, w których co najmniej 75 proc. kapitału bezpośrednio lub pośrednio mają osoby fizyczne i które osiągają rocznie obroty poniżej 7 630 000 euro, płacą IS według obniżonej stawki 15 proc. do dochodów w wysokości 38 120 euro, a powyżej, według stawki podstawowej.

W przypadku tzw. dużych przedsiębiorców, którzy osiągają przychód w wysokości przekraczającej 2 289 000 euro nakładany jest dodatkowy podatek o charakterze socjalnym, tzw. contribution sociale additionnelle w wysokości 1,1 proc. w 2013 r., co daje podatek w wysokości 34,43 proc.

 

 

W przeciwieństwie do zasady obowiązującej w Polsce, podatkowi od osób prawnych we Francji podlegają jedynie dochody osiągane przez te podmioty we Francji, bez względu na ich pochodzenie.

Zgodnie z francusko-polską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowaniu francuskim IS mogą podlegać dochody polskiego przedsiębiorcy w zakresie, w jakim pozostają one w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tego przedsiębiorcę we Francji za pośrednictwem tamtejszego zakładu, tj. stałej placówki, w której całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. W świetle tej umowy, za zakład uznaje się miejsce zarządzania, filię, biuro - w którym prowadzona jest działalność handlowa, zakład fabryczny, warsztat, miejsca wydobywania bogactw naturalnych oraz budowę albo montaż, których okres trwania we Francji nie przekracza 18 miesięcy.

Zakładem nie jest natomiast działalność, nawet wykonywana za pośrednictwem stałej placówki, o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Jeżeli osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub fizyczna osiąga dochód, który może być opodatkowany we Francji, to właściwy urząd skarbowy w Polsce ma obowiązek wyłączyć taki dochód spod opodatkowania w kraju.

Dywidendy i inne przychody osiągnięte przez akcjonariuszy lub udziałowców polskich z tytułu udziału w spółkach kapitałowych z siedzibą we Francji podlegają - zgodnie z postanowieniami polsko-francuskiej umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowania we Francji - podatkowi w wysokości 5 proc. wartości brutto, jeżeli udziałowcem jest osoba prawna posiadająca powyżej 10 proc. kapitału, a w wysokości 15 proc. w pozostałych przypadkach.

Pobrany we Francji podatek „u źródła” podlega odliczeniu od podatku należnego z tego tytułu w Polsce („kredyt podatkowy”).

Ponadto, jeżeli spółka polska będąca podatnikiem CIT w Polsce ma ponad 10 proc. kapitału nieprzerwanie przez dwa lata, to wypłacane dywidendy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania we Francji.

W niektórych przypadkach dystrybucja dywidendy podlega podatkowi o charakterze socjalnym tzw. contribution additionnelle à l’IS w wysokości 3 proc.

 

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży udziałów/akcji spółek kapitałowych

 

Stosownie do postanowień polsko-francuskiej umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu przychody z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach francuskich są opodatkowane w kraju siedziby lub zamieszkania akcjonariusza lub udziałowca, czyli w Polsce za wyjątkiem sprzedaży udziałów i akcji w spółkach, której majątek składa się w większości z nieruchomości.

Stosowanie postanowień polsko-francuskiej umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu jest możliwe pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej, wydanego przez polski urząd skarbowy. Podatnicy podatku IS składają zeznanie podatkowe w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert